Klaptilladelse, Kignæs Havn 2008

7.3.2008. Miljøcenter Roskilde har meddelt Kignæs Havn tilladelse til at klappe 500 m3 rent materiale fra sejlrenden til Kignæs Havn.

7.3.2008
Miljøcenter Roskilde har meddelt Kignæs Havn tilladelse til at klappe 500 m3 rent materiale fra sejlrenden til Kignæs Havn på den godkendte klapplads ved Kølholm i Roskilde Fjord.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber den 4 april 2008 kl 12.00

Læs: Tilladelse incl. klagevejledning (pdf: 3,4 Mb)

Yderligere informationer fås på alle hverdage mellem kl. 9 og 16 til Marin- og Søgruppen, Roskilde Miljøcenter, tlf. 72 54 80 41

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar