Klaptilladelse for Stauning Havn

2.4.2008. Tilladelse til klapning af gennemsnitligt 6000 m³ med udsving op til 9000 m³ oprensningsmateriale pr. år / i perioden 1. maj 2008 – 1. maj 2013.

2.4.2008
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).

Læs hele klaptilladelsen:

Klaptilladelse for:
Stauning Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Tilladelsen omfatter:
Tilladelse til klapning af gennemsnitligt 6000 m³ med udsving op til 9000 m³ oprensningsmateriale pr. år / i perioden 1. maj 2008 - 1. maj 2013, hvilket samlet svarer til 30.000 m³ oprensningsmateriale over en femårig periode.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende umiddelbart syd for sejlrenden.
Klappladsen, der må benyttes, er afgrænset af positionerne (WGS-84):

55°56,82 N     08°21,51 E
55°56,18 N     08°20,18 E
55°56,80 N     08°21,54 E 55°56,16 N     08°20,21 E

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar