Klaptilladelse for Stauning Havn

2.4.2008. Tilladelse til klapning af gennemsnitligt 6000 m³ med udsving op til 9000 m³ oprensningsmateriale pr. år / i perioden 1. maj 2008 – 1. maj 2013.

2.4.2008
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).

Læs hele klaptilladelsen:

Klaptilladelse for:
Stauning Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Tilladelsen omfatter:
Tilladelse til klapning af gennemsnitligt 6000 m³ med udsving op til 9000 m³ oprensningsmateriale pr. år / i perioden 1. maj 2008 - 1. maj 2013, hvilket samlet svarer til 30.000 m³ oprensningsmateriale over en femårig periode.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende umiddelbart syd for sejlrenden.
Klappladsen, der må benyttes, er afgrænset af positionerne (WGS-84):

55°56,82 N     08°21,51 E
55°56,18 N     08°20,18 E
55°56,80 N     08°21,54 E 55°56,16 N     08°20,21 E

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar