Klaptilladelse for Skagen Havn

2.4.2008. Klaptilladelse for: 15.000 m³ uddybningsmateriale fra Skagen Havn.

2.4.2008
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).
Læs hele klaptilladelsen:

Klaptilladelse for:
15.000 m³ uddybningsmateriale fra Skagen Havn

Tilladelsen omfatter:
Tilladelse til klapning af 15.000 m³ frem til 31. decem-ber 2008.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende øst for Skagen.
Klappladsen, der må benyttes, er afgrænset af positionerne (WGS-84):

57° 42, 97' N  10° 38, 92' E
57° 42, 52' N  10° 38,92' E
57° 42, 52' N  10° 37, 57' E

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar