Klaptilladelse for Skagen Havn

2.4.2008. Klaptilladelse for: 15.000 m³ uddybningsmateriale fra Skagen Havn.

2.4.2008
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).
Læs hele klaptilladelsen:

Klaptilladelse for:
15.000 m³ uddybningsmateriale fra Skagen Havn

Tilladelsen omfatter:
Tilladelse til klapning af 15.000 m³ frem til 31. decem-ber 2008.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende øst for Skagen.
Klappladsen, der må benyttes, er afgrænset af positionerne (WGS-84):

57° 42, 97' N  10° 38, 92' E
57° 42, 52' N  10° 38,92' E
57° 42, 52' N  10° 37, 57' E

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem

Se flere typiske spørgsmål og svar