Klaptilladelse for sejlrenden til Sælvig Havn

24.9.2008. Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 5.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i 5 år. Tilladelsen er gældende i perioden 1. oktober 2008 – 1. oktober 2013.

24.9.2008
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).

Klaptilladelse for: Sejlrenden til Sælvig Havn

Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 5.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i 5 år. Tilladelsen er gældende i perioden 1. oktober 2008 - 1. oktober 2013.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende sydvest for Kolby Kås. Klappladsen, der må benyttes, er afgrænset af positionerne (WGS-84):

55° 47,605' N  10° 30,182' E
55° 47,605' N  10° 30,662' E
55° 47,325' N  10° 30,182' E
55° 47,325' N  10° 30,662' E

Klagefristen udløber den 29. oktober 2008. Tilladelsen er gældende til 1. oktober 2013.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar