Klaptilladelse for sejlrenden til Sælvig Havn

24.9.2008. Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 5.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i 5 år. Tilladelsen er gældende i perioden 1. oktober 2008 – 1. oktober 2013.

24.9.2008
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).

Klaptilladelse for: Sejlrenden til Sælvig Havn

Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 5.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i 5 år. Tilladelsen er gældende i perioden 1. oktober 2008 - 1. oktober 2013.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende sydvest for Kolby Kås. Klappladsen, der må benyttes, er afgrænset af positionerne (WGS-84):

55° 47,605' N  10° 30,182' E
55° 47,605' N  10° 30,662' E
55° 47,325' N  10° 30,182' E
55° 47,325' N  10° 30,662' E

Klagefristen udløber den 29. oktober 2008. Tilladelsen er gældende til 1. oktober 2013.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar