Klaptilladelse for sejlrende til Sillerslev Havn

10.9.2008. Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 2.000 m³ materiale pr. år i 5 år. Klapning må kun foretages i perioden 1. oktober til 31. marts.

10.9.2008
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).

Læs hele tilladelsen:

Tilladelsen omfatter:
Tilladelse til klapning af 2.000 m³ materiale pr. år i 5 år. Klapning må kun foretages i perioden 1. oktober til 31. marts.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende i Venø Bugt sydvest for Gyldendal Havn. Klappladsen, der må benyttes, er afgrænset af positionerne (WGS-84):

56°34,47' N - 8°41,42' E
56°34,47' N - 8°41,62' E
56°34,27' N - 8°41,62' E
56°34,27' N - 8°41,42' E

Klagefristen udløber den 15. oktober 2008. Tilladelsen er gældende til 31. marts 2013.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar