Klaptilladelse for Rønnerhavnen

24.9.2008. Tilladelsen omfatter: Klapning af 1000 m³ materiale i perioden 1. november 2008 – 1. januar 2010.

24.9.2008
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).

Klaptilladelse for: Rønnerhavnen

Tilladelsen omfatter: Klapning af 1000 m³ materiale  i perioden 1. november 2008 - 1. januar 2010.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende syd for Frederikshavn. Klappladsen, der må benyttes, er afgrænset af positionerne (WGS-84):

57° 24,33' N  10° 35,20' E
57° 24,40' N  10° 35,40' E
57° 23,91' N  10° 35,70' E
57° 23,88' N  10° 35,40' E

Klagefristen udløber den 29. oktober 2008. Tilladelsen er gældende til den 1. januar 2010.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar