Klaptilladelse for Rønnerhavnen

24.9.2008. Tilladelsen omfatter: Klapning af 1000 m³ materiale i perioden 1. november 2008 – 1. januar 2010.

24.9.2008
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).

Klaptilladelse for: Rønnerhavnen

Tilladelsen omfatter: Klapning af 1000 m³ materiale  i perioden 1. november 2008 - 1. januar 2010.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende syd for Frederikshavn. Klappladsen, der må benyttes, er afgrænset af positionerne (WGS-84):

57° 24,33' N  10° 35,20' E
57° 24,40' N  10° 35,40' E
57° 23,91' N  10° 35,70' E
57° 23,88' N  10° 35,40' E

Klagefristen udløber den 29. oktober 2008. Tilladelsen er gældende til den 1. januar 2010.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar