Klaptilladelse for Nibe Havn

19.12.2008. Miljøcenter Århus har meddelt Aalborg Kommune en femårig tilladelse til klapning (dumpning) af op til 40.000 m³ oprensningsmateriale årligt.

19.12.2008
Miljøcenter Århus har meddelt Aalborg Kommune en femårig tilladelse til klapning (dumpning) af op til 40.000 m³ oprensningsmateriale årligt. Materialet stammer fra sejlrenden til Nibe Havn.

Klapningen skal ske på klapplads ved Rind Grund afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

1. 56°46,02' N, 09°09,32' Ø
2. 56°46,02' N, 09°10,12' Ø
3. 56°45,82' N, 09°10,12'Ø
4. 56°45,82' N, 09°09,32' Ø

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til havmiljøloven påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal være skriftlig.
Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet. Klagen skal være modtaget i Miljøcenter Århus senest ved kontortids ophør den 19. januar 2009, der er dagen for klagefristens udløb.

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j. nr. AAR-421-00027)
Yderligere oplysninger fås hos:
Steen Schwærter

Havkontoret
tlf. 7254 8245

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar