Klaptilladelse for Nibe Havn

19.12.2008. Miljøcenter Århus har meddelt Aalborg Kommune en femårig tilladelse til klapning (dumpning) af op til 40.000 m³ oprensningsmateriale årligt.

19.12.2008
Miljøcenter Århus har meddelt Aalborg Kommune en femårig tilladelse til klapning (dumpning) af op til 40.000 m³ oprensningsmateriale årligt. Materialet stammer fra sejlrenden til Nibe Havn.

Klapningen skal ske på klapplads ved Rind Grund afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

1. 56°46,02' N, 09°09,32' Ø
2. 56°46,02' N, 09°10,12' Ø
3. 56°45,82' N, 09°10,12'Ø
4. 56°45,82' N, 09°09,32' Ø

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til havmiljøloven påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal være skriftlig.
Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet. Klagen skal være modtaget i Miljøcenter Århus senest ved kontortids ophør den 19. januar 2009, der er dagen for klagefristens udløb.

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j. nr. AAR-421-00027)
Yderligere oplysninger fås hos:
Steen Schwærter

Havkontoret
tlf. 7254 8245

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar