Klaptilladelse Mou Bådelaug

18.12.2008. I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning). Klaptilladelse for indsejlingen og ydre del af Mou Lystbådehavn.

18.12.2008
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).

Tilladelsen omfatter tilladelse til klapning af i alt 1.500 m³ materiale pr. år i perioden fra 1. januar 2009 - til og med 31. december 2013.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende øst for Mou Lystbådehavn.
Klappladsen, der må benyttes, er afgrænset af positionerne (WGS-84):

56° 58,975' N  10° 14,000' E
56° 58,975' N  10° 14,120' E
56° 58,950' N  10° 14,120' E
56° 58,950' N  10° 14,000' E

Annonceres i Østhimmerlands Folkeblad den 27. december 2008. Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 26. januar 2009. Tilladelsen er gældende til og med 31. december 2013.