Klaptilladelse Mou Bådelaug

18.12.2008. I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning). Klaptilladelse for indsejlingen og ydre del af Mou Lystbådehavn.

18.12.2008
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).

Tilladelsen omfatter tilladelse til klapning af i alt 1.500 m³ materiale pr. år i perioden fra 1. januar 2009 - til og med 31. december 2013.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende øst for Mou Lystbådehavn.
Klappladsen, der må benyttes, er afgrænset af positionerne (WGS-84):

56° 58,975' N  10° 14,000' E
56° 58,975' N  10° 14,120' E
56° 58,950' N  10° 14,120' E
56° 58,950' N  10° 14,000' E

Annonceres i Østhimmerlands Folkeblad den 27. december 2008. Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udløber den 26. januar 2009. Tilladelsen er gældende til og med 31. december 2013.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar