Klaptilladelse for Hvide Sande Havn

21.5.2008. Miljøcenter Århus har meddelt Kystdirektoratet en tilladelse til klapning (dumpning) af 12.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i 5 år.

21.6.2008
Miljøcenter Århus har meddelt Kystdirektoratet en tilladelse til klapning (dumpning) af 12.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i 5 år fra Hvide Sande havns Nord- og Sydhavmsbassiner, samt maksimalt 29.000 m³ oprensningsmateriale fra Fjordrenden.

Klapningen skal ske på klapplads i Vesterhavet afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

55° 59, 246' N  08° 04, 896' E
55° 58, 978' N  08° 04, 901' E
55° 59, 248' N  08° 05, 184' E
55° 58, 980' N  08° 05, 190' E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til havmiljøloven påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet og udløber den 18. juni 2008.

Læs hele klaptilladelsen:

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j. nr. AAR-421-00007)
Yderligere oplysninger fås hos
Havkontoret
Christian A. Jensen
E-mail:

ar.mim.dk
Tlf.: 7254 8211

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar