Klaptilladelse for Hvide Sande Havn

21.5.2008. Miljøcenter Århus har meddelt Kystdirektoratet en tilladelse til klapning (dumpning) af 12.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i 5 år.

21.6.2008
Miljøcenter Århus har meddelt Kystdirektoratet en tilladelse til klapning (dumpning) af 12.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i 5 år fra Hvide Sande havns Nord- og Sydhavmsbassiner, samt maksimalt 29.000 m³ oprensningsmateriale fra Fjordrenden.

Klapningen skal ske på klapplads i Vesterhavet afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

55° 59, 246' N  08° 04, 896' E
55° 58, 978' N  08° 04, 901' E
55° 59, 248' N  08° 05, 184' E
55° 58, 980' N  08° 05, 190' E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til havmiljøloven påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet og udløber den 18. juni 2008.

Læs hele klaptilladelsen:

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j. nr. AAR-421-00007)
Yderligere oplysninger fås hos
Havkontoret
Christian A. Jensen
E-mail:

ar.mim.dk
Tlf.: 7254 8211

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar