Klaptilladelse for Hjarnø Havn

12.8.2008. Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 200 m3 oprensningsmateriale.

12.8.2008
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).

Læs hele klaptilladelsen:

Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 200 m3 oprensningsmateriale.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende i As Vig. Klappladsen, der må benyttes, er afgrænset af positionerne (WGS-84):

NV: 55°46,71'N / 10°04,06'E
NØ: 55°46,71'N / 10°04,62'E
SV: 55°46,36'N /  10°04,06'E
SØ: 55°46,36'N /  10°04,62'E

Klagefristen udløber den 10. september 2008. Tilladelsen er gældende til den 31. august 2009.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar