Klaptilladelse for Hjarnø Havn

12.8.2008. Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 200 m3 oprensningsmateriale.

12.8.2008
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).

Læs hele klaptilladelsen:

Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 200 m3 oprensningsmateriale.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende i As Vig. Klappladsen, der må benyttes, er afgrænset af positionerne (WGS-84):

NV: 55°46,71'N / 10°04,06'E
NØ: 55°46,71'N / 10°04,62'E
SV: 55°46,36'N /  10°04,06'E
SØ: 55°46,36'N /  10°04,62'E

Klagefristen udløber den 10. september 2008. Tilladelsen er gældende til den 31. august 2009.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar