Klaptilladelse for Hjarnø Bådehavn

17.12.2008. Miljøcenter Århus har meddelt Hjarnø Bådehavn tilladelse til klapning (dumpning) af 800 m³ uddybningsmateriale fordelt i periode 1. februar 2009 – 31. december 2009.

17.12.2008
Miljøcenter Århus har meddelt Hjarnø Bådehavn tilladelse til klapning (dumpning) af 800 m³ uddybningsmateriale fordelt i periode 1. februar 2009 - 31. december 2009.
Materialet stammer fra uddybning i forbindelse med anlæggelse af mindre bådehavn umiddelbart øst for Hjarnø Færgehavn.

Klapningen skal ske på klapplads i As Vig afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

NV: 55° 46,71'N / 10° 04,06'E
NØ: 55° 46,71'N / 10° 04,62'E
SV: 55° 46,36'N / 10° 04,06'E
SØ: 55° 46,36'N / 10° 04,62'E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1649 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til ovennævnte lov påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet og udløber den 14. januar 2009.

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j.nr. AAR-421-00108)
Yderligere oplysninger fås hos:
Steen Schwærter

Havkontoret
tlf. 7254 8245

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar