Klaptilladelse for Hanstholm Havn

13.2.2008. Miljøcenter Århus har meddelt Kystdirektoratet en femårig tilladelse til klapning (dumpning) af oprensningsmateriale.

13.2.2008
Miljøcenter Århus har meddelt Kystdirektoratet en femårig tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 700.000 m³ oprensningsmateriale. Materialet stammer fra sejlrenden og forhavnen til Hanstholm Havn.
Læs hele tilladelsen:

Klapningen skal ske på klapplads i Vesterhavet nord for Hanstholm afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

57° 10,564' N. 08° 32,318' E.
57° 10,564' N. 08° 33,918' E.
57° 09,464' N. 08° 34,911' E.
57° 09,464' N. 08° 33,419' E.

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til havmiljøloven påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet og udløber den 12. marts 2008.
En eventuel klage skal sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j.nr. AAR-421-00025).
Yderligere oplysninger fås hos Havkontoret:
Christian A. Jensen
E-mail:
Tlf. 72 54 82 11

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar