Klaptilladelse for Gyldendal Havn

18.9. 2008. I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning). Klaptilladelse for: Gyldendal Havn.

18.9.2008
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).

Læs hele tilladelsen:
Klaptilladelse for Gyldendal Havn

Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 4.000 m³ materiale i perioden 1. november 2008 - 31. marts 2009.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende ved i Venø Bugt sydvest for Gyldendal Havn. Klappladsen, der må benyttes, er afgrænset af positionerne (WGS-84):

56°34,47' N - 8°41,42' E
56°34,47' N - 8°41,62' E
56°34,27' N - 8°41,62' E
56°34,27' N - 8°41,42' E

Klagefristen udløber den 22. oktober 2008. Tilladelsen er gældende til 31. marts 2009.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar