Klaptilladelse for Gyldendal Havn

18.9. 2008. I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning). Klaptilladelse for: Gyldendal Havn.

18.9.2008
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).

Læs hele tilladelsen:
Klaptilladelse for Gyldendal Havn

Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 4.000 m³ materiale i perioden 1. november 2008 - 31. marts 2009.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende ved i Venø Bugt sydvest for Gyldendal Havn. Klappladsen, der må benyttes, er afgrænset af positionerne (WGS-84):

56°34,47' N - 8°41,42' E
56°34,47' N - 8°41,62' E
56°34,27' N - 8°41,62' E
56°34,27' N - 8°41,42' E

Klagefristen udløber den 22. oktober 2008. Tilladelsen er gældende til 31. marts 2009.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar