Klaptilladelse for Glyngøre Havn

27.6.2008. Klaptilladelse for: Skive Kommune til klapning af oprensningsmateriale fra sejlrenden og havnebassinet i Glyngøre Havn.

27.6.2008
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).

Læs hele klaptilladelsen:
Klaptilladelse for Skive Kommune til klapning af oprensningsmateriale fra sejlrenden og havnebassinet i Glyngøre Havn

Tilladelsen omfatter tilladelse til klapning af 350 m³ oprensningsmateriale pr. år i perioden 25. juli 2008 - 1. august 2013.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende syd for Glyngøre. Klappladsen, der må benyttes, er afgrænset af positionerne (WGS-84):

56° 45, 27' N - 08° 51, 52' E
56° 45, 27' N - 08° 51, 75' E
56° 45, 07' N - 08° 51, 67' E
56° 45, 07' N - 08° 51, 42' E

Klagefristen udløber den 25. juli 2008. Tilladelsen er gældende til 1. august. 2013.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar