Klaptilladelse for Amtoft Havn

18.9.2008. Klapningen skal ske på klapplads ved Rind Grund i Risgårde Bredning afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84.

18.9.2008
Miljøcenter Århus har meddelt Amtoft Havn en femårig tilladelse til klapning (dumpning) af 10.000 m³ uddybningsmateriale. Materialet stammer fra området umiddelbart nordøst for Amtoft Havn.

Klaptilladelse for Amtoft Havn

Klapningen skal ske på klapplads ved Rind Grund i Risgårde Bredning afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

1. 56°46,02' N , 09°09,32' Ø
2. 56°46,02' N , 09°10,12' Ø
3. 56°45,82' N , 09°10,12'Ø
4. 56°45,82' N , 09°09,32' Ø

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til havmiljøloven påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet og udløber den 29. oktober 2008.

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j. nr. AAR-421-00038)

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar