Klaptilladelse for Amtoft Havn

18.9.2008. Klapningen skal ske på klapplads ved Rind Grund i Risgårde Bredning afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84.

18.9.2008
Miljøcenter Århus har meddelt Amtoft Havn en femårig tilladelse til klapning (dumpning) af 10.000 m³ uddybningsmateriale. Materialet stammer fra området umiddelbart nordøst for Amtoft Havn.

Klaptilladelse for Amtoft Havn

Klapningen skal ske på klapplads ved Rind Grund i Risgårde Bredning afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

1. 56°46,02' N , 09°09,32' Ø
2. 56°46,02' N , 09°10,12' Ø
3. 56°45,82' N , 09°10,12'Ø
4. 56°45,82' N , 09°09,32' Ø

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til havmiljøloven påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet og udløber den 29. oktober 2008.

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j. nr. AAR-421-00038)

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar