Klaptilladelse, Bogense Marina og Bogense Havn

13-11-2008. Tilladelse til klapning af 450 m3 oprensningsmateriale fra Bogense Marina samt fornyelse af 5- årig tilladelse til klapning af i alt 10.000 m3 oprensningsmateriale fra indsejlingen til Bogense Havn.

13.11.2008
Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1649 af 13. december 2006 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt

tilladelse til klapning af 450 m3 oprensningsmateriale fra område 2 i Bogense Marina

samt fornyelse af 5- årig

tilladelse til klapning af i alt 10.000 m3 oprensningsmateriale fra indsejlingen til Bogense Havn .

Klapning af materialerne skal foregå på henholdsvis klapplads ud for Treldenæs og klapplads nordvest for Bogense.

Afgørelserne kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 11. december 2008. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Yderligere information kan indhentes ved henvendelse på tlf. 7254-8429.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar