Klaptilladelse, Bogense Marina og Bogense Havn

13-11-2008. Tilladelse til klapning af 450 m3 oprensningsmateriale fra Bogense Marina samt fornyelse af 5- årig tilladelse til klapning af i alt 10.000 m3 oprensningsmateriale fra indsejlingen til Bogense Havn.

13.11.2008
Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1649 af 13. december 2006 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt

tilladelse til klapning af 450 m3 oprensningsmateriale fra område 2 i Bogense Marina

samt fornyelse af 5- årig

tilladelse til klapning af i alt 10.000 m3 oprensningsmateriale fra indsejlingen til Bogense Havn .

Klapning af materialerne skal foregå på henholdsvis klapplads ud for Treldenæs og klapplads nordvest for Bogense.

Afgørelserne kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 11. december 2008. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Yderligere information kan indhentes ved henvendelse på tlf. 7254-8429.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar