Klaptilladelse til Bågø Havn i Lillebælt

4.9.2008. Tilladelse til klapning af 6.300 m3 oprensnings- og uddybningsmateriale syd for Torø Banke

4.9.2008.
Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt tilladelse til klapning af 6.300 m3 oprensnings- og uddybningsmateriale fra Bågø Havn.

Klapningen af materialet skal foregå på klapplads syd for Torø Banke i det mellemste Lillebælt.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 2. oktober 2008. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Yderligere information kan indhentes ved henvendelse på tlf. 7254-8429.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar