Klaptilladelse til Bågø Havn i Lillebælt

4.9.2008. Tilladelse til klapning af 6.300 m3 oprensnings- og uddybningsmateriale syd for Torø Banke

4.9.2008.
Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt tilladelse til klapning af 6.300 m3 oprensnings- og uddybningsmateriale fra Bågø Havn.

Klapningen af materialet skal foregå på klapplads syd for Torø Banke i det mellemste Lillebælt.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 2. oktober 2008. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Yderligere information kan indhentes ved henvendelse på tlf. 7254-8429.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar