Klaptilladelse for Spodsbjerg Færgehavn

23. nov. 2007. Miljøcenter Odense har meddelt tilladelse til klapning af oprensningsmateriale.

23. nov. 2007

Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1649 af 13. december 2006 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt tilladelse til klapning af max. 500 m 3 oprensningsmateriale fra to områder i Spodsbjerg Færgehavn.

Klapningen af materialerne skal foregå på klapplads i Langelandsbæltet.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig inter­esse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 21. december 2007. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Yderligere information kan indhentes ved henvendelse på tlf. 7254-8429.

Se hele Klaptilladelse Spodsbjerg Havn (pdf).

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar