Klaptilladelse for Spodsbjerg Færgehavn

23. nov. 2007. Miljøcenter Odense har meddelt tilladelse til klapning af oprensningsmateriale.

23. nov. 2007

Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1649 af 13. december 2006 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt tilladelse til klapning af max. 500 m 3 oprensningsmateriale fra to områder i Spodsbjerg Færgehavn.

Klapningen af materialerne skal foregå på klapplads i Langelandsbæltet.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig inter­esse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 21. december 2007. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Yderligere information kan indhentes ved henvendelse på tlf. 7254-8429.

Se hele Klaptilladelse Spodsbjerg Havn (pdf).

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar