Klaptilladelse for Marstal Bugt

21. dec. 2007. Miljøcenter Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven meddelt tilladelse til klapning i forbindelse med udvidelse af havnen på Strynø.

21. dec. 2007

Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1649 af 13. december 2006 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt tilladelse til klapning af op til 6000 m3 oprensnings- og uddybningsmateriale fra område i og udenfor den eksisterende havn på Strynø i forbindelse med udvidelse af havnen.

Klapningen af materialerne skal foregå på klapplads  i Marstal Bugt.

Se afgørelsen her .

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 18. januar 2008. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Yderligere information kan indhentes ved henvendelse på tlf. 7254 8429.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem

Se flere typiske spørgsmål og svar