Klaptilladelse for Marstal Bugt

21. dec. 2007. Miljøcenter Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven meddelt tilladelse til klapning i forbindelse med udvidelse af havnen på Strynø.

21. dec. 2007

Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1649 af 13. december 2006 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt tilladelse til klapning af op til 6000 m3 oprensnings- og uddybningsmateriale fra område i og udenfor den eksisterende havn på Strynø i forbindelse med udvidelse af havnen.

Klapningen af materialerne skal foregå på klapplads  i Marstal Bugt.

Se afgørelsen her .

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 18. januar 2008. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Yderligere information kan indhentes ved henvendelse på tlf. 7254 8429.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar