Klaptilladelse for Skødshoved Bro Jollehavn

4. dec. 2007. Miljøcenter Århus har meddelt Skødshoved Bro Jollehavn tilladelse til klapning (dumpning) af 2.500 m³ oprensningsmateriale fordelt i perioden 3. januar 2008 - 2. januar 2013. Materialet stammer fra indsejlingen til Skødshoved Bro Jollehavn.

4. dec. 2007. Miljøcenter Århus har meddelt Skødshoved Bro Jollehavn tilladelse til klapning (dumpning) af 2.500 m³ oprensningsmateriale fordelt i perioden 3. januar 2008 - 2. januar 2013. Materialet stammer fra indsejlingen til Skødshoved Bro Jollehavn.

Klapningen skal ske i Århus Havns klapbassin afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

56 09,226' N - 10 15,106' E
56 09,023' N - 10 15,307' E
56 08,959' N - 10 15,083' E
56 09,126' N - 10 14,858' E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1649 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til ovennævnte lov påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber den 2. januar 2008.

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j.nr. AAR-421-00051).

Læs hele tilladelsen:

Yderligere oplysninger fås hos:
Havkontoret
Helene Munk Sørensen

Tlf. 72 54 82 23

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar