Klaptilladelse for Skødshoved Bro Jollehavn

4. dec. 2007. Miljøcenter Århus har meddelt Skødshoved Bro Jollehavn tilladelse til klapning (dumpning) af 2.500 m³ oprensningsmateriale fordelt i perioden 3. januar 2008 - 2. januar 2013. Materialet stammer fra indsejlingen til Skødshoved Bro Jollehavn.

4. dec. 2007. Miljøcenter Århus har meddelt Skødshoved Bro Jollehavn tilladelse til klapning (dumpning) af 2.500 m³ oprensningsmateriale fordelt i perioden 3. januar 2008 - 2. januar 2013. Materialet stammer fra indsejlingen til Skødshoved Bro Jollehavn.

Klapningen skal ske i Århus Havns klapbassin afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

56 09,226' N - 10 15,106' E
56 09,023' N - 10 15,307' E
56 08,959' N - 10 15,083' E
56 09,126' N - 10 14,858' E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1649 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til ovennævnte lov påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber den 2. januar 2008.

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j.nr. AAR-421-00051).

Læs hele tilladelsen:

Yderligere oplysninger fås hos:
Havkontoret
Helene Munk Sørensen

Tlf. 72 54 82 23

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar