Klaptilladelse for Sillerslev Havn

12. dec. 2007. Miljøcenter Århus har meddelt Sillerslev Havn tilladelse til klapning (dumpning) af 2.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i en 5-årig periode frem til 1. januar 2013.

12. dec. 2007

Miljøcenter Århus har meddelt Sillerslev Havn tilladelse til klapning (dumpning) af 2.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i en 5-årig periode frem til 1. januar 2013. Klapning må kun foregå i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Materialet stammer fra indsejlingen til Sillerslev Havn.

Klapningen skal ske på klappladsen ved Glyngøre afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

56° 45,27' N   8° 51,52' E
56° 45,27' N   8° 51,75' E
56° 45,07' N   8° 51,67' E
56° 45,07' N   8° 51,42' E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1649 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Læs hele klaptilladelsen:

Tilladelsen kan i henhold til ovennævnte lov påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet og udløber den 9. januar 2008.

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1,
8270 Højbjerg
(j.nr. AAR-421-00091).

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar