Klaptilladelse for Sillerslev Havn

12. dec. 2007. Miljøcenter Århus har meddelt Sillerslev Havn tilladelse til klapning (dumpning) af 2.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i en 5-årig periode frem til 1. januar 2013.

12. dec. 2007

Miljøcenter Århus har meddelt Sillerslev Havn tilladelse til klapning (dumpning) af 2.000 m³ oprensningsmateriale pr. år i en 5-årig periode frem til 1. januar 2013. Klapning må kun foregå i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Materialet stammer fra indsejlingen til Sillerslev Havn.

Klapningen skal ske på klappladsen ved Glyngøre afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

56° 45,27' N   8° 51,52' E
56° 45,27' N   8° 51,75' E
56° 45,07' N   8° 51,67' E
56° 45,07' N   8° 51,42' E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1649 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Læs hele klaptilladelsen:

Tilladelsen kan i henhold til ovennævnte lov påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet og udløber den 9. januar 2008.

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1,
8270 Højbjerg
(j.nr. AAR-421-00091).

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar