Klaptilladelse for Randers Havn

7. nov. 2007. Miljøcenter Århus har meddelt tilladelse til klapning, i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.1649 af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

7. nov. 2007

Miljøcenter Århus har meddelt Randers Havn tilladelse til klapning (dumpning) af 140.000 m³ oprensningsmateriale fordelt i periode 1. april. 2008 - 1. oktober 2008. Materialet stammer fra sejlrenden over Barren til Randers Fjord.

Klapningen skal ske på klapplads syd for sejlrenden afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

56° 35,520' N  10° 23,340' E
56° 35,444' N  10° 22,850' E
56° 36,030' N  10° 23,080' E
56° 36,000' N  10° 22,621' E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1649 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til ovennævnte lov påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet og udløber den 5. december 2007.

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j.nr. AAR-421-00034)
Læs hele klaptilladelsen:

Yderligere oplysninger fås hos:
Havkontoret
tlf. 7254 8211
E-mail:

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar