Klaptilladelse for Randers Havn

7. nov. 2007. Miljøcenter Århus har meddelt tilladelse til klapning, i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.1649 af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

7. nov. 2007

Miljøcenter Århus har meddelt Randers Havn tilladelse til klapning (dumpning) af 140.000 m³ oprensningsmateriale fordelt i periode 1. april. 2008 - 1. oktober 2008. Materialet stammer fra sejlrenden over Barren til Randers Fjord.

Klapningen skal ske på klapplads syd for sejlrenden afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

56° 35,520' N  10° 23,340' E
56° 35,444' N  10° 22,850' E
56° 36,030' N  10° 23,080' E
56° 36,000' N  10° 22,621' E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1649 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til ovennævnte lov påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet og udløber den 5. december 2007.

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j.nr. AAR-421-00034)
Læs hele klaptilladelsen:

Yderligere oplysninger fås hos:
Havkontoret
tlf. 7254 8211
E-mail:

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar