Klaptilladelse for Øer Maritime Havn

19. dec. 2007. Miljøcenter Århus har meddelt KS Øer Maritime Havn tilladelse til klapning (dumpning) af 175.000 m³ oprensningsmateriale fordelt i perioden 1. februar 2008 - 31. januar 2013.

19. dec. 2007

Miljøcenter Århus har meddelt KS Øer Maritime Havn tilladelse til klapning (dumpning) af 175.000 m³ oprensningsmateriale fordelt i perioden 1. februar 2008 - 31. januar 2013. Materialet stammer fra indsejlingen til Øer Maritime Havn.

Læs hele klaptilladelsen:

Klapningen skal ske på klappladsen beliggende vest for Ebeltoft afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

56 ° 09,46' N - 10 ° 37,77' E
56 ° 09,16' N - 10 ° 37,77' E
56 ° 09,16' N - 10 ° 37,22' E
56 ° 09,46' N - 10 ° 37,22' E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1649 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til ovennævnte lov påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet og udløber den 16. januar 2008.

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j.nr. AAR-421-00053)
Yderligere oplysninger fås hos:
Havkontoret
Helene Munk Sørensen
Tlf.: 72 54 82 23

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar