Klaptilladelse for Mårup Havn, Samsø

11.4.2007. Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af i alt 8.000 m³ oprensningsmateriale over 5 år fra Mårup Havn. Tilladelsen er gældende til 31. december 2011

11.4.2007
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1649 af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Klaptilladelse for: Mårup Havn

Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af i alt 8.000 m³ oprensningsmateriale over 5 år fra Mårup Havn. Tilladelsen er gældende til 31. december 2011.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klapplads beliggende vest for Samsø. Klappladsen, der må benyttes, er afgrænset af positionerne (WGS-84):

55o 57,594’ N  - 10o 29,779’ E
55o 57,432’ N  - 10o 30,071’ E
55o 57,432’ N  - 10o 29,779’ E
55o 57,594’ N  - 10o 30,071’ E

Godkendt


Dorte F. Hansen          Christian A. Jensen
Biolog                            Biolog

Læs hele tilladelsen:
Klaptilladelse_Maarup_Havn110407 .pdf

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar