Klaptilladelse for Hjarnø Bådehavn

5. dec. 2007. Miljøcenter Århus har meddelt Hjarnø Bådehavn tilladelse til klapning (dumpning) af 800 m³ uddybningsmateriale fordelt i periode 1. februar 2008 - 31. januar 2009.

5. dec. 2009

Miljøcenter Århus har meddelt Hjarnø Bådehavn tilladelse til klapning (dumpning) af 800 m³ uddybningsmateriale fordelt i periode 1. februar 2008 - 31. januar 2009. Materialet stammer fra uddybning i forbindelse med anlæggelse af mindre bådehavn umiddelbart øst for Hjarnø Færgehavn.
Klapningen skal ske på klapplads i As Vig afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

NV: 55° 46,71'N / 10° 04,06'E
NØ: 55° 46,71'N / 10° 04,62'E
SV: 55° 46,36'N / 10° 04,06'E
SØ: 55° 46,36'N / 10° 04,62'E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1649 om dumpning af optaget havbundsmateriale.
Tilladelsen kan i henhold til ovennævnte lov påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet og udløber den 2. januar 2008.

Læs hele klaptilladelsen:

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j.nr. AAR-421-00108)
Yderligere oplysninger fås hos:
Havkontoret
Steen Schwærter

Tlf.: 72 54 82 45

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar