Klaptilladelse for Grenaa Lystbådehavn

18. dec. 2007. Miljøcenter Århus har meddelt Norddjurs Kommune tilladelse til klapning (dumpning) af 50.000 m³ oprensningsmateriale fordelt i perioden 1. april 2008 - 31. marts 2013.

18. dec. 2007

Miljøcenter Århus har meddelt Norddjurs Kommune tilladelse til klapning (dumpning) af 50.000 m³ oprensningsmateriale fordelt i perioden 1. april 2008 - 31. marts 2013. Materialet stammer fra indsejlingen til Grenaa Lystbådehavn.

Læs hele tilladelsen:

Klapningen skal ske på klappladsen beliggende øst for Grenaa afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

56° 24,41' N - 11° 00,45' E
56° 24,41' N - 11° 00,94' E
56° 23,86' N - 11° 00,45' E
56° 23,86' N - 11° 00,94' E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1649 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til ovennævnte lov påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet og udløber den 15. januar 2008.

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j.nr. AAR-421-00054)
Yderligere oplysninger fås hos
Havkontoret
Helene Munk Sørensen
Tlf.: 72 54 82 23

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar