Klaptilladelse for Ebeltoft Fægehavn

19. dec. 2007. Miljøcenter Århus har meddelt Ebeltoft Færgehavn v/ AS Storebælt tilladelse til klapning (dumpning) af 175.000 m³ oprensningsmateriale fordelt i perioden 1. februar 2008 - 31. januar 2013.

19. dec. 2007

Miljøcenter Århus har meddelt Ebeltoft Færgehavn v/ AS Storebælt tilladelse til klapning (dumpning) af 175.000 m³ oprensningsmateriale fordelt i perioden 1. februar 2008 - 31. januar 2013. Materialet stammer fra sejlrenden til Ebeltoft Færgehavn.

Læs hele klaptilladelsen:

Klapningen skal ske på klappladsen beliggende vest for Ebeltoft Færgehavn afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):
56 ° 09,10' N - 10 ° 37,48' E
56 ° 09,10' N - 10 ° 37,90' E
56 ° 08,85' N - 10 ° 38,10' E
56 ° 08,85' N - 10 ° 37,60' E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1649 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til ovennævnte lov påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet og udløber den 16. januar 2008.

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j.nr. AAR-421-00033)
Yderligere oplysninger fås hos:
Havkontoret
Christian A. Jensen
tlf. 7254 8211.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar