Klaptilladelse for Ebeltoft Fægehavn

19. dec. 2007. Miljøcenter Århus har meddelt Ebeltoft Færgehavn v/ AS Storebælt tilladelse til klapning (dumpning) af 175.000 m³ oprensningsmateriale fordelt i perioden 1. februar 2008 - 31. januar 2013.

19. dec. 2007

Miljøcenter Århus har meddelt Ebeltoft Færgehavn v/ AS Storebælt tilladelse til klapning (dumpning) af 175.000 m³ oprensningsmateriale fordelt i perioden 1. februar 2008 - 31. januar 2013. Materialet stammer fra sejlrenden til Ebeltoft Færgehavn.

Læs hele klaptilladelsen:

Klapningen skal ske på klappladsen beliggende vest for Ebeltoft Færgehavn afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):
56 ° 09,10' N - 10 ° 37,48' E
56 ° 09,10' N - 10 ° 37,90' E
56 ° 08,85' N - 10 ° 38,10' E
56 ° 08,85' N - 10 ° 37,60' E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1649 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til ovennævnte lov påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet og udløber den 16. januar 2008.

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j.nr. AAR-421-00033)
Yderligere oplysninger fås hos:
Havkontoret
Christian A. Jensen
tlf. 7254 8211.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar