Klaptilladelse for Ballen Havn

21.3.2007. Klaptilladelse for Ballen Havn

Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 4.000 m³ materiale pr. år i 5 år fra Ballen Havn.

21.3.2007
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1649 af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Klaptilladelse for: Ballen Havn

Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 4.000 m³ materiale pr. år i 5 år fra Ballen Havn.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på østlig del af klapplads beliggende øst for Samsø. Den del af klappladsen, der må benyttes, er afgrænset af positionerne (WGS-84):

55 o 50,05’ N - 10 o 39,37’ E

55 o 49,89’ N - 10 o 39,57’ E

55 o 50,05’ N - 10 o 39,57’ E

55 o 49,89’ N - 10 o 39,37’ E

Godkendt

Dorte F. Hansen
Biolog

Christian A. Jensen
Biolog

Læs hele godkendelsen:
Klaptilladelse_Ballen_havn_210307.pdf

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar