Klaptilladelse for Agger - Thyrborøn Færgefart

3.9.2007. I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.1649 af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

3.9.2007
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.1649 af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Klaptilladelse for: Agger-Thyborøn Færgefart

Tilladelsen omfatter:
Tilladelse til klapning af 25.000 m3 materiale i
perioden 1. oktober 2007 - 1. april 2008.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på østlig del af klapplads beliggende ved Gåseholm. Den del af klappladsen, der må benyttes, er afgrænset af positionerne (WGS-84):
56° 41,00’ N  8° 14,44’ E
56° 41,00’ N  8° 14,68’ E
56° 40,98’ N  8° 14,72’ E
56° 40,85’ N. 8° 14,46’ E
Godkendt
Christian A. Jensen
Dorte F. Hansen

Læs hele tilladelsen:
Klaptilladelse Agger - Thyborøn Færgefart

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar