Klaptilladelse for Esbjerg Havn

7.12.2007. Miljøcenter Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven meddelt tilladelse til klapning ved Esbjerg Havn

7.12.2007
Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1649 af 13. december 2006 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt tilladelse til klapning af max. 170.000 m3 uddybningsmateriale fra et område ud for Australienskaj ved Esbjerg Havn.

Klapningen af materialerne skal foregå på klappladserne 2b og 3b i Vesterhavet.

Se afgørelsen her .

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 18. januar 2008. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Yderligere information kan indhentes ved henvendelse på tlf. 7254-8429.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar