Indberetning af klapaktivitet

Hver gang der skal klappes, skal Miljøstyrelsen underrettes om påbegyndelse af klapaktivitet og om afslutning af aktiviteten. Tilladelsesindehaver skal også årsindberette de klappede mængder til Miljøstyrelsen. Læs her hvordan og om tidsfristerne.

En indberetning om start af klapaktivitet kan indsendes via nedenstående link:

Link til indberetningsside for klap-start aktivitet.

Hvis du benytter dig af ovenstående indberetningslink, vil du efter Miljøstyrelsen har tjekket indberetningen modtage en kvittering for din indberetning med et unikt link til brug ved indberetning af klap-slut aktivitet.

Du har pligt til at varsle Miljøstyrelsen senest 8 dage, inden klapning påbegyndes. Når klapaktiviteten er overstået, skal du senest 14 dage herefter indberette, at klapaktiviteten er afsluttet.

Hvis der går mere end 3 måneder, fra du har indberettet, at du vil starte med at klappe, til du begynder at klappe, skal du indberette på ny.

Hvert år, senest d. 1. februar, skal en tilladelsesindehaver med en gyldig klaptilladelse årsindberette den samlede mængde, som der er blevet opgravet og genplaceret i det foregående kalenderår.

Bemærk, at der også skal indberettes, selvom en tilladelse ikke har været benyttet for et givent år, dvs. mængden 0 m3 skal indberettes.

Miljøstyrelsen har en separat selvbetjeningsside for årsindberetningen. Alle tilladelsesindehavere har i januar 2022 modtaget et unikt link, hvorved årsindberetningen kan foretages. 

Hvis du ikke ønsker, at indberette klapstart eller årsindberetningen via selvbetjeningssiden, send da en mail til Miljøstyrelsen på Obfuscated Email, hvor du udfylder og vedhæfter nedenstående indberetningsskema. 

Send separate e-mails for hver aktivitet, mærk gerne e-mailen med hhv. 'klap start', 'klap slut' og 'årsafslutning for klap'. 

Her finder du indberetningsskemaet:

Indberetningsskema_af_klapaktivitet

Miljøstyrelsens klapteam