Indberetning af klapaktivitet

Hver gang der skal indberettes om start af klapaktivitet, skal dette indberettes til Miljøstyrelsen.

En indberetning om start af klapaktivitet kan indsendes via nedenstående link:

Link til indberetningsside for klap-start aktivitet.

Mellem den 25.-30. november 2021 opdateres Miljøstyrelsens digitale indberetningsportal. Der kan derfor ikke indberettes gennem portalen i denne periode. Miljøstyrelsen beklager ulejligheden. 

Hvis du benytter dig af ovenstående indberetningslink, vil du efter Miljøstyrelsen har tjekket indberetningen modtage en kvittering for din indberetning med et unikt link til brug ved indberetning af klap-slut aktivitet.

Du har pligt til at varsle Miljøstyrelsen senest 8 dage, inden klapning påbegyndes. Når klapaktiviteten er overstået, skal du senest 14 dage herefter indberette, at klapaktiviteten er afsluttet.

Hvis der går mere end 3 måneder, fra du har indberettet, at du vil starte med at klappe, til du begynder at klappe, skal du indberette på ny.

Hvert år senest d. 1. februar det efterfølgende kalenderår skal en tilladelseshaver med en gyldig klaptilladelse årsindberette den samlede mængde, som der er blevet opgravet og genplaceret for det foregående kalenderår.

Bemærk, at der skal også indberettes, selvom en tilladelse ikke har været benyttet for et givent år, dvs. mængden 0 m3 skal indberettes.

Miljøstyrelsen har en separat selvbetjeningsside for årsindberetningen. Hvis du ønsker, at årsindberette på en tilladelse tidligere end d. 1. februar, kontakt da venligst Miljøstyrelsens klapteam på Obfuscated Email. Miljøstyrelsen vil herefter sende dig et unikt link for årsindberetningen. 

Hvis du ikke ønsker, at indberette via ovenstående link, send da en mail til Miljøstyrelsen på Obfuscated Email, hvor du udfylder og vedhæfter nedenstående indberetningsskema. 

Send separate e-mails for hver aktivitet, mærk gerne e-mailen med hhv. 'klap start', 'klap slut' og 'årsafslutning for klap'. 

Her finder du indberetningsskemaet:

Indberetningsskema_af_klapaktivitet.xls

Miljøstyrelsens klapteam