Indberetning af klapninger

Alle indberetninger for gældende klaptilladelser skal ske per e-mail.

Du har pligt til at varsle Miljøstyrelsen senest 8 dage, inden klapning påbegyndes, og umiddelbart efter hver ny klapning.

Dertil har man pligt til at årsindberette den samlede mængde, som man har opgravet og genplaceret for et kalenderår. Fristen for dette er d. 1. februar det efterfølgende år. Bemærk, at man skal også indberette selvom man ikke har udnyttet en tilladelse for et givent år, dvs. man skal indberette mængden 0 m3.

Du skal indberette ved at sende en mail til Miljøstyrelsen på e-mail

Mærk gerne e-mailen med hhv. 'klap start', 'klap slut' og 'årsafslutning for klap'. 

Her finder du indberetningsskemaet:

Indberetningsskema_af_klapaktivitet.xls

Miljøstyrelsens klapteam