Indberetning af klapninger

Alle indberetninger for gældende klaptilladelser skal ske per e-mail.

Du har pligt til at varsle Miljøstyrelsen senest 8 dage, inden klapning påbegyndes, umiddelbart efter hver ny klapning og efter årsskiftet inden 1. februar, hvor en samlet mængde skal indberettes.

Du skal indberette ved at sende en mail til Miljøstyrelsen på e-mail

Mærk gerne e-mailen med hhv. 'klap start', 'klap slut' og 'årsafslutning for klap'. 

Her finder du indberetningsskemaet:

Indberetningsskema_af_klapaktivitet.xls