Ansøgning om klaptilladelse

Hvis du får brug for at genplacere opgravet havbundsmateriale skal du søge Miljøstyrelsen om tilladelse. Alle ansøgninger om genplacering af optagede havbundsmaterialer ske elektronisk igennem Klapdatabasen. Det gælder således både ansøgninger om bypass, nyttiggørelse og klapning.

Klapdatabasen tilgås via Virk.dk

Når man logger på systemet for at ansøge, bliver man guidet igennem de oplysninger, som Miljøstyrelsen i første omgang skal bruge for at behandle sagen. Alle oplysninger bliver dermed på en ensartet og overskuelig måde tilgængelige for  Miljøstyrelsen eller Kystdirektoratet, afhængig af hvem der skal ende med at tillade materialet genplaceret. Ansøger vil også efterfølgende selv have et samlet overblik over egne nuværende og tidligere ansøgninger.

Hvis der opstår problemer i forbindelse med indberetning eller med nye ansøgninger, så tøv ikke med at kontakte os. Hvis I indsender en mail til med overskriften: ”Hjælp til klapdatabasen” og kort beskriver, hvad problemet er, vil I hurtigst muligt blive kontaktet af en af vores medarbejdere, så vi kan få løst problemet.