Spørgsmål og svar om PRTR-indberetningen

Før du opretter PRTR-indberetning tjek altid følgende:

 • Er virksomheden anført på bilag 1 i PRTR forordningen?
 • Hvis ja, tjek da om virksomhedens udledninger overskrider PRTR tærskelværdierne:
  • Har virksomheden mere end 2 ton/år farligt affald eller 2.000 ton/år ikke-farligt affald?
  • Har virksomheden udledninger til luft, vand eller jord der overskrider tærskelværdierne i bilag 2 i PRTR-forordningen?

Hvis virksomheden ikke er anført på bilag 1, eller hvis virksomheden er anført, men ikke har nogle udledninger over PRTR-tærskelverdierne på bilag 2, skal virksomheden ikke indberete PRTR-data. 

Hvis virksomheden derimod er anført på bilag 1 og overskrider en eller flere af PRTR-tærskelværdierne på bilag 2, skal virksomheden indberette PRTR-data

Oplever du problemer med PRTR-indberetningen, er der her samlet nogle ofte stillede spørgsmål og svar:

 

Der kan være flere begrundelser for dette, først og fremmest skal du sikre dig at:

 • Du har de fornødne rettigheder i Virk.dk (tjek hos virksomhedens IT-ansvarlige)
 • Det indtastede CVR-nr. er korrekt

Hvis ikke det kan løse problemet, kan det eventuelt skyldes at virksomheden ikke er oprettet i MST industridatabase (IDB2) og ikke tidligere har indberettet PRTR-data. Eller det kan skyldes at der er sket ændringer i virksomhedens CVR- eller P-nr. Hvis dette gør sig gældende, kan du kontakte følgende personer: 

 • Thea Skafte Böttcher: mail: eller tlf. nr. +45 21 77 23 92
 • Hans Erling Jensen: mail: eller tlf. nr. +45 41 96 94 97
 • Kari Bach Nielsen: mail: eller tlf. nr. +45 20 27 18 59

Som derefter vil ajourfører stamdata for virksomheden eller oprette virksomheden i IDB2.

NB. Der kan være en forsinkelse fra at MST indtaster data i IDB2, til at det går igennem på Virk.dk. Vent derfor ca. et døgn efter at vi har oprettet/ajourført virksomheden på IDB2, til du indberetter PRTR-data på Virk.dk.

 It-systemets kontrolfunktion vil ikke acceptere at der pludselig er en ”0-udledning”. Det er derfor nødvendigt at angive en værdi over nul, selvom udledningen ikke er PRTR-pligtig.

Hvis indberetningen er under PRTR-tærskelværdien for det enkelte stof, vil den ikke blive videresendt til EU.

Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid tjekke hvilke regnskaber de har modtaget, ved at logge på www.virk.dk med digital signatur/nem-id.

Derefter skal man søge på PRTR i søgefeltet, og vælge ”Indberetning af PRTR-data”. Når man er kommet ind på den side, trykker man på ”Start” knappen, hvorefter en sagsliste kommer frem med alle de PRTR-indberetninger man er myndighed for. For at finde en specifik sag, kan man indtaste virksomhedens P-nr. i søgefeltet.

Som myndighed kan man vælge tre forskellige udtalelser:

 1. Standardudtalelse: Når denne udtalelse vælges, godkender tilsynsmyndigheden de indberettede PRTR-tal og indberetningen afsluttes. Der sendes e-mails til både myndighed og virksomhed med den afsluttede indberetning.
 2. Standardudtalelse med supplerende bemærkninger: Denne udtalelse vælges, når myndigheden ikke kan godkende PRTR-indberetningen. Indberetningen sendes tilbage til virksomheden, og virksomheden har her mulighed for at tilrette de indberettede tal. Herefter sendes indberetningen til ny udtalelse.
 3. Udtalelse vedr. kvalitet af PRTR data: Har samme funktion som nr. 2 "Standardudtalelse med supplerende bemærkninger".

Bemærk udtalelse nr. 3 har ingen yderligere funkiton, undgå derfor at bruge denne. Er der kommentarer/rettelser til indberetnignen, brug udtalelse nr. 2. 

PRTR indberetningen bliver kun afsluttet såfremt tilsynsmyndigheden ikke har nogen kommentarer til indberetningen, og vælger den 1 udtalelse. Det er kun myndigheden der kan afslutte en PRTR-indberetning.

Hvis regnskabet således ikke er blevet afsluttet kan det skyldes at kommunen har anvendt (bevidst eller ubevidst) udtalelse nr. 2 eller 3, hvorved indberetningen ”ryger tilbage” til virksomheden med henblik på ajourføring/rettelse af data. Virksomheden skal da rette data og på ny sende indberetningen til myndigheden. Såfremt indberetningen nu er ”fuldstændig, konsistens og troværdigt” kan myndigheden give en fornyet udtalelse (”udtalelse nr. 1”) og dermed afslutter indberetningen.

NB. Husk at tilsynsmyndigheden altid skal starte på trin 7 i indberetningen, hvor der skal trykkes på knappen ”Gå videre til næste trin”. På trin 8 laves selve udtalelsen. Udtalelsen sendes på trin 9.

Hvis PRTR-indberetningen er godkendt og afsluttet korrekt, vil virksomhedens PRTR-indberetning være synlig på miljoeoplysninger.mst.dk. Tjek derfor Miljoeoplysninger ved at søge på virksomheden og det gældende regnskabsår. Hvis PRTR-indberetningen kan findes her, er indberetningen blevet godkednt og afsluttet korrekt på Virk.dk 

Hvis intet af dette kunne hjælpe eller du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte MST Erhverv:

 • Thea Skafte Böttcher: mail: eller tlf. nr. +45 21 77 23 92
 • Hans Erling Jensen: mail: eller tlf. nr. +45 41 96 94 97
 • Kari Bach Nielsen: mail: eller tlf. nr. +45 20 27 18 59

Lykkedes det ikke at få indberetningen på Virk.dk til at gå igennem, tilbyder MST-Erhverv at indtaste data direkte i IDB2 (såfremt tilsynsmyndigheden kan bekræfte at de fremsendte miljødata er fuldstændige, konsistente og troværdige). Dette vil dog betyde, at data ikke bliver udstillet på www.miljoeoplysninger.dk, men kun på EU´s PRTR-hjemmeside om ca ¾ år.