Specielt til myndighed – sådan laves en udtalelse

Det er lovpligtigt for tilsynsmyndigheden at foretage en kvalitetssikring af de indberettede PRTR-data.

Hvordan kvalitetssikres miljødata?

Når virksomheden har indberettet PRTR-data, modtager den tilknyttede tilsynsmyndighed et brev i e-Boks med link til indberetningen. Brevet sendes altid til myndighedens e-Boks, via myndighedens CVR-nr. Myndigheden skal senest den 1. april udarbejde en udtalelse. 

Når tilsynsmyndigheden vurderer miljødata, er det vigtigt, at tilsynsmyndigheden har fokus på, at miljødata er fuldstændige, konsistente og troværdige ud fra tilsynsmyndighedens kendskab til virksomhedens miljøforhold og godkendelsens vilkår. Det er PRTR-forordningens liste over 91 miljøfremmede stoffer samt affald som skal vurderes.

Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at de indberettede data er fuldstændige, konsistente og troværdige, afslutter tilsynsmyndigheden PRTR-indberetningen for virksomheden, ved at sende en udtalelse uden bemærkninger ("Godkend"). Skulle tilsynsmyndigheden til gengæld have bemærkninger til de indberettede tal, sendes en udtalelse med bemærkninger ("Afvis") til indberetningen tilbage til virksomheden inden den 1. april. Virksomheden skal senest den 1. maj rette indberetningen på Virk.dk.

Kvalitetsvurdering

Tilsynsmyndighedens udtalelse er ikke en godkendelse af miljødata, det er kun en vurdering af rigtigheden af data.

De data der skal tjekkes, er flg.:

  • Art og mængde af forurenende stoffer, der udledes til luft og jord
  • Art og mængde af forurenende stoffer i vand, der udledes til kloak og til recipient
  • Affaldsmængde

De miljødata, der ifølge PRTR-forordningen skal videresendes til EU, skal indberettes med korrekt mængde (kg/år), metode (M/B/E) og analyse (ISO, nationale osv). Det er meget vigtigt, at tilsynsmyndigheden er opmærksom på, om PRTR-data er angivet korrekt, da disse data indgår i EU’s fællesdatabase for alle medlemslandene. Tilsynsmyndighedens kvalitetsvurdering bidrager til at fange fejl i data. En fejl i mængder (angivelser i tons i stedet for kg/år) kan f.eks. føre til, at en virksomhed fejlagtigt bliver vist som en 'Top 10-polluter' blandt alle EU's virksomheder.

Udtalelser

Der kan vælges mellem to udtalelser:

1. Udtalelse uden bemærkninger (”Godkend”): Hvis myndigheden ikke har bemærkninger til indberetningen, klikker myndigheden på ”Godkend”. Hermed afslutter tilsynsmyndigheden indberetningen. Der sendes brev i e-Boks til virksomhed med den afsluttede indberetning.

2. Udtalelse med bemærkninger (”Afvis”): Hvis myndigheden har bemærkninger til indberetningen, klikker myndigheden på ”Afvis”, og skriver sin udtalelse med bemærkninger. Indberetningen sendes tilbage til virksomheden, med kommentar om årsagen til afvisning. Virksomheden skal senest den 1. maj rette indberetningen på Virk.dk. Herefter sendes den rettede indberetning til ny udtalelse.

Tip til tilsynsmyndigheden

Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid tjekke, hvilke PRTR-indberetninger den har modtaget ved at logge på Digital Miljøadministration, DMA (https://dma.mst.dk/) med sin digitale medarbejdersignatur/Nemid/DMP:

  • På forsiden vælges ”Indberetning af PRTR”, hvorefter man guides til oversigtssiden for modtagne indberetninger.

Indberetningen kan findes ved at søge på virksomhedens navn eller CVR nummer. Har tilsynsmyndigheden ikke dette nummer, kan dette findes ved søgning i CVR-registeret (på www.cvr.dk). Der kan også sorteres på indberetningsår eller status (”Afsendt til myndighed” afventer myndighedens svar).

OBS: Det er nødvendigt at ansøge Danmark Miljøportal, DMP, om rollen "miljoe_dma_prtr_sagsbehandler", før man kan komme ind i løsningen og kvalitetsvurdere indberetningerne. 

Support til PRTR-indberetning

Har du brug for support til din PRTR-indberetning, kan du kontakte Miljøstyrelsen, Erhverv, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, Obfuscated Email

Miljøoplysninger fra virksomheder

Virksomhedernes PRTR-data samt grønne regnskaber fra 2009 er offentligt tilgængelige.