Adgang til indberetningssystemet

Inden en virksomhed kan gå i gang med at indrapportere miljødata på virk.dk, skal virksomheden først anskaffe sig en digital medarbejdersignatur/NemID.

Produktionsenhedsnummer

Udover virksomhedens CVR-nummer skal P-nummeret anvendes til at identificere den enkelte produktionsadresse. P-nr. er det 10-cifrede produktionsenhedsnummer, der angiver den fysiske beliggenhed for hvert sted, hvorfra virksomheden driver sine aktiviteter. Der kan således være flere P-numre tilknyttet et CVR-nr.

Yderligere oplysninger vedrørende P-nr. fås på www.cvr.dk eller ved at kontakte Erhvervsstyrelsen på telefon35 29 10 00 .

Adgang til Virk.dk

For at kunne lave en sikker digital indberetning skal virksomheden benytte en digital signatur/NemID (medarbejdersignatur). En personlig digital signatur/NemID, som benyttes til homebanking etc., vil således ikke virke. Medarbejdersignaturen indeholder dit navn samt din virksomheds navn og CVR-nummer. Signaturen er beskyttet af en personlig adgangskode, som sikrer, at det kun er dig, der kan bruge den.

Der kan bestilles en digital signatur/NemID på virk.dk

Brugerrettigheder til indberetningssystemet

Det er kun virksomhedens medarbejdere med medarbejdersignatur/NemID, som kan indberette PRTR-data. Hvis der ved login ikke tidligere er registreret en rettighed i forbindelse med PRTR, bliver man automatisk tildelt ”Virksomhedsrollen”, hvorefter man kan foretage sin indberetning. Der skal ikke tilknyttes yderligere rettigheder i ”Brugeradministration” på Virk.dk.

Tilsynsmyndighedens adgang til systemet

Tilsynsmyndigheden får et brev i e-Boks med link til det elektroniske indberetningssystem, hvor tilsynsmyndigheden guides direkte hen til den berørte virksomheds indberetning. Tilsynsmyndigheden skal også logge sig på med digital medarbejdersignatur eller DMP. Myndigheden behøver dog ikke at bruge linket i brevet for at finde regnskabet frem. Myndigheden kan logge direkte på Digital Miljøadministration, DMA (https://dma.mst.dk/), og finde indberetningen frem via ”Indberetning af PRTR” på forsiden. Denne adgang kræver, at tilsynsmyndigheden forinden har søgt Danmarks Miljøportal (DMP) om brugerrollen "miljoe_dma_prtr_sagsbehandler" til de medarbejdere som skal håndtere PRTR-indberetningerne.