PRTR & Grønne regnskaber

EU kræver i dag af visse virksomheder, at de skal rapportere om virksomhedens miljøforhold med henblik på offentliggørelse.

Ny PRTR bekendtgørelse træder i kraft den 1. november 2021.

I PRTR bekendtgørelsen nr. 2121 af 13/12-2020 var der fejlagtigt angivet, at myndighedshåndteringen af virksomhedens indberetning af PRTR oplysninger skulle håndteres via virk.dk. Det burde rettelig have været via den Digitale Miljøadministration (DMA). Det præciseres nu, at myndighedens digitale håndtering af indberetning af PRTR foregår via DMA, og at virksomhedens indberetning og dialog foregår som hidtil via Virk.dk 

Den eksisterende vejledning fra primo 2021 om PRTR på Miljøstyrelsens hjemmeside beskriver korrekt, at myndighederne skal anvende DMA.

 

Gå til Pollutant Release and Transfer Register (PRTR)

Pollutant Release and Transfer Register (PRTR)

EU kræver i dag af visse virksomheder, at de rapporterer om virksomhedens miljøforhold med henblik på offentliggørelse, jf. PRTR-forordningen.

Gå til Vejledning til indberetning af PRTR-data

Vejledning til indberetning af PRTR-data

Danske virksomheder skal indberette deres miljøoplysninger i form af PRTR-data elektronisk gennem www.virk.dk.

Gå til Adgang til indberetningssystemet virk.dk

Adgang til indberetningssystemet virk.dk

For at kunne bruge det elektroniske indberetningssystem skal virksomheden have en digital signatur/NemID samt rettigheder på Virk.dk tildelt af administrator.

Gå til Beregning af emissioner fra deponeringsanlæg

Beregning af emissioner fra deponeringsanlæg

Deponeringsanlæg skal i henhold til PRTR-forordningen indberette sine emissioner til EU. Her kan du få hjælp til beregning af emissionsdata fra deponier via et PRTR-modelværktøj.

Gå til Specielt til myndighed/verifikator – Sådan laves en udtalelse

Specielt til myndighed/verifikator – Sådan laves en udtalelse

Myndigheden skal vurdere kvaliteten af miljødata med hensyn til deres fuldstændighed, konsistens og troværdighed, og udarbejde en udtalelse, der sendes til virksomheden.

Gå til Grønne regnskaber

Grønne regnskaber

Indberetningspligten for de grønne regnskaber blev afskaffet i 2015. Formålet med reglerne om grønne regnskaber var at have fokus på den brede offentligheds adgang til information om udviklingen i virksomhedernes miljøforhold og på at inspirere virksomhederne til at fokusere på deres miljøforhold.

Gå til nyheden om Webinar om revisionen af E-PRTR forordningen

Webinar om revisionen af E-PRTR forordningen

Miljøstyrelsen afholder online dialogmøde om revisionen af E-PRTR forordningen, torsdag den 18. marts 2021 kl. 13:00 – 14:30.

Support til PRTR-indberetning

Har du brug for support til din PRTR-indberetning, kan du kontakte Miljøstyrelsen, Erhverv, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, Obfuscated Email

Miljøoplysninger fra virksomheder

Virksomhedernes PRTR-data samt grønne regnskaber fra 2009 er offentligt tilgængelige.