PRTR & Grønne regnskaber

EU kræver i dag af visse virksomheder, at de skal rapportere om virksomhedens miljøforhold med henblik på offentliggørelse.

NB!  Deadline for indberetning af PRTR-data er altid d. 15. april. Dette gælder også de virksomheder der kører med skæve regnskabsperioder. 
Husk, at det kun er de udledninger/affald der er over tærskelværdier, der skal indrapporteres.

 

Pollutant Release and Transfer Register (PRTR)

EU kræver i dag af visse virksomheder, at de rapporterer om virksomhedens miljøforhold med henblik på offentliggørelse, jf. PRTR-forordningen.

Vejledning til indberetning af PRTR-data

Danske virksomheder skal indberette deres miljøoplysninger i form af PRTR-data elektronisk gennem www.virk.dk.

Adgang til indberetningssystemet virk.dk

For at kunne bruge det elektroniske indberetningssystem skal virksomheden have en digital signatur/NemID samt rettigheder på Virk.dk tildelt af administrator.

Beregning af emissioner fra deponeringsanlæg

Deponeringsanlæg skal i henhold til PRTR-forordningen indberette sine emissioner til EU. Her kan du få hjælp til beregning af emissionsdata fra deponier via et PRTR-modelværktøj.

Specielt til myndighed/verifikator – Sådan laves en udtalelse

Myndigheden skal vurdere kvaliteten af miljødata med hensyn til deres fuldstændighed, konsistens og troværdighed, og udarbejde en udtalelse, der sendes til virksomheden.

Grønne regnskaber

Indberetningspligten for de grønne regnskaber blev afskaffet i 2015. Formålet med reglerne om grønne regnskaber var at have fokus på den brede offentligheds adgang til information om udviklingen i virksomhedernes miljøforhold og på at inspirere virksomhederne til at fokusere på deres miljøforhold.

Support til PRTR-indberetning

Har du brug for support til din PRTR-indberetning, kan du kontakte Miljøstyrelsen, Erhverv, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, 

Miljøoplysninger fra virksomheder

Virksomhedernes PRTR-data samt grønne regnskaber fra 2009 er offentligt tilgængelige og kan ses på  https://miljoeoplysninger.mst.dk