PRTR & Grønne regnskaber

EU kræver i dag af visse virksomheder, at de skal rapportere om virksomhedens miljøforhold med henblik på offentliggørelse.

NB!  Deadline for indberetning af PRTR-data er altid d. 15. april. Dette gælder også de virksomheder der kører med skæve regnskabsperioder. 
Husk, at det kun er de udledninger/affald der er over tærskelværdier, der skal indrapporteres.