Spørgsmål og svar om PRTR-indberetningen

Før du opretter PRTR-indberetning tjek altid følgende:

 • Er virksomheden anført på bilag 1 i PRTR forordningen?
 • Hvis ja, tjek da om virksomhedens udledninger overskrider PRTR tærskelværdierne:
  • Har virksomheden mere end 2 ton/år farligt affald eller 2.000 ton/år ikke-farligt affald?
  • Har virksomheden udledninger til luft, vand eller jord der overskrider tærskelværdierne i bilag 2 i PRTR-forordningen?

Hvis virksomheden ikke er anført på bilag 1, eller hvis virksomheden er anført, men ikke har nogle udledninger over PRTR-tærskelværdierne på bilag 2, skal virksomheden ikke indberette PRTR-data. 

Hvis virksomheden derimod er anført på bilag 1 og overskrider en eller flere af PRTR-tærskelværdierne på bilag 2, skal virksomheden indberette PRTR-data

Oplever du problemer med PRTR-indberetningen, er der her samlet nogle ofte stillede spørgsmål og svar:

 

Spørgsmål fra virksomhed

Du skal sikre dig at:

 • Du er logget ind med din digitale medarbejdersignatur/NemID, som er bundet op på virksomhedens CVR-nr. Hvis du ikke har et sådan login, skal du snakke med virksomhedens IT-ansvarlige.

Hvis ikke det kan løse problemet, kan det eventuelt skyldes at der er sket ændringer i virksomhedens CVR- eller P-nr. Oplysningerne på dit medarbejder NemLogin skal stemme overens med oplysningerne i CVR-registeret, hvor systemet henter oplysninger fra. Dette betyder at det kan være nødvendigt at opdatere oplysningerne i CVR.I tilfælde af yderligere spørgsmål, kan du kontakte følgende personer: 

 • Gustav Kallan Lauritsen: mail: Obfuscated Email
 • Hans Erling Jensen: mail: Obfuscated Email

It-systemets kontrolfunktion gør opmærksom på, at der pludselig er registreret en "0-udledning", hvor der tidligere har været en større udledning på et stof. I tilfælde af en sådan situation vil feltet bliver markeret med gult så virksomheden kan sikre sig, at det er korrekt der er sket en større ændring. Hvis det er korrekt, kan indberetningen fortsættes med tryk på "Næste".

Hvis intet af dette kunne hjælpe eller du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte MST Erhverv:

 • Gustav Kallan Lauritsen: mail: Obfuscated Email
 • Hans Erling Jensen: mail: Obfuscated Email

Lykkedes det ikke at få indberetningen på Virk.dk (virksomhed) eller Digital Miljøadministration, DMA (tilsynsmyndighed) til at gå igennem, tilbyder MST Erhverv at indtaste data direkte i indberetningssystemet (såfremt tilsynsmyndigheden kan bekræfte at de fremsendte miljødata er fuldstændige, konsistente og troværdige).

Spørgsmål fra tilsynsmyndighed

Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid tjekke hvilke regnskaber de har modtaget, ved at logge på Digital Miljøadministration, DMA, med digital medarbejdersignatur, NemID eller DMP.

Derefter skal man på forsiden vælge menupunktet ’Indberetning af PRTR’. På oversigtssiden får man et overblik over de indberetninger man har modtaget fra virksomheder. Det er her muligt at søge på produktionsenhedens navn, CVR-nr., indberetningens år og status. PRTR-indberetninger med status ’Afsendt til myndighed’ afventer udtalelse fra tilsynsmyndigheden. Indberetningen behandles ved tryk på de tre prikker til højre hvorefter der vælges ’Sagsbehandl indberetning’.

OBS: Vær opmærksom på, at det er nødvendigt at ansøge Danmarks Miljøportal om rollen "miljoe_dma_prtr_sagsbehandler", til de medarbejdere som håndterer PRTR, før de kan få adgang til systemet.

Hvis PRTR-indberetningen er godkendt og afsluttet korrekt, vil status for indberetningen på oversigtssiden være skiftet til ’Afsluttet’. Virksomhedens PRTR-indberetning vil desuden være synlig på Digital MiljøAdministration. Tjek derfor miljøoplysninger ved at søge på virksomheden og det gældende regnskabsår. Hvis PRTR-indberetningen kan findes her, er indberetningen blevet godkendt og afsluttet korrekt.

Hvis intet af dette kunne hjælpe eller du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte MST Erhverv:

 • Gustav Kallan Lauritsen: mail: Obfuscated Email
 • Hans Erling Jensen: mail: Obfuscated Email

Lykkedes det ikke at få indberetningen på Virk.dk (virksomhed) eller Digital Miljøadministration, DMA (tilsynsmyndighed) til at gå igennem, tilbyder MST Erhverv at indtaste data direkte i indberetningssystemet (såfremt tilsynsmyndigheden kan bekræfte at de fremsendte miljødata er fuldstændige, konsistente og troværdige).