Offshoresikkerhedsdirektivet

EU direktiv 2013/30/EU om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 4/35/EF er gennemført i havmiljøloven og i en række bekendtgørelser.

Samarbejdsaftale mellem Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen

Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen udgør sammen den kompetente myndighed, som varetager de myndighedsopgaver, der følger af direktivet.

Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen har indgået en samarbejdsaftale, der skal sikre, at de to myndigheders arbejde på offshore området koordineres i nødvendigt omfang.