Offshore tilsyn

Miljøstyrelsen fører tilsyn med olie- og gasindvinding i Nordsøen. Tilsynskampagnen gennemføres fra 2012 med 6 tilsynsbesøg årligt. Tilsynet sker ved både varslede og uvarslede tilsynsbesøg. Der føres stikprøvekontrol med, at forudsætninger og vilkår i udledningstilladelser for de enkelte produktionsenheder samt mobile rigge er opfyldt, og at specifikke krav er overholdt.

Hver produktionsenhed består af flere faststående offshoreinstallationer forbundet med rørledninger. Fra produktionsenhederne sker der udledning af renset produktionsvand fra faste udledningspunkter. Derudover sker der periodevis udledning fra mobile borerigge i forbindelse med efterforskningsboringer, boring af produktions- og reinjektionsbrønde og i forbindelse med vedligeholdelse af produktionsbrønde.

Der er i alt 7 aktive produktionsenheder i dansk sektor, idet INEOS Oil & Gas Denmark er operatør på Siri og Hejre, HESS Danmark er operatør på Syd Arne, Total E&P Danmark A/S er operatør på Dan, Halfdan, Tyra, Gorm og Wintershall Noordzee BV er operatør på Ravn. I forbindelse med udbygning af produktionsenhederne vil der forekomme boreaktiviteter.

Tilsynsaktiviteten planlægges efter en risikovurdering og gennemføres tilsvarende Miljøstyrelsens øvrige virksomhedstilsyn

Læs mere om Miljøstyrelsens offshore tilsyn

Tilsynsrapporter for tilsyn gennemført i 2022

Tilsynsrapport Halfdan B juni 2022

Tilsynsrapporter for tilsyn gennemført i 2021

Tilsynsrapport DAN Oktober 2021

Tilsynsrapporter for tilsyn gennemført i 2020

Tilsynsrapport Hess Oktober 2020

Tilsynsrapport INEOS SIRI November 2020

Tilsynsrapporter for tilsyn gennemført i 2019

Tilsynsrapport Halfdan A juni 2019

Tilsynsrapport Halfdan B juni 2019

Tilsynsrapport Gorm oktober 2019

Tilsynsrapport TOTAL december 2019

Tilsynsrapporter for tilsyn gennemført i 2018

Tilsynsrapport DAN juli 2018

Tilsynsrapport TOTAL december 2018

Tilsynsrapporter for tilsyn gennemført i 2017

Tilsynsrapport Mærsk Esbjerg december 2017

Tilsynsrapport Harald september 2017

Tilsynsrapport Hess maj 2017

Tilsynsrapporter for tilsyn gennemført i 2016

Tilsynsrapport Mærsk Esbjerg December 2016

Tilsynsrapport Siri oktober 2016

Tilsynsrapport Tyra Ø Juli 2016

Tilsynsrapport Gorm juli 2016

Tilsynsrapporter for tilsyn gennemført i 2015

Tilsynsrapport Halfdan A december 2015

Tilsynsrapport Halfdan B december 2015

Tilsynsrapporter for tilsyn gennemført i 2014

Tilsynsrapport Gorm 2014

Tilsynsrapport Harald 2014

Tilsynsrapport Dan 2014

Tilsynsrapport - Spildberedskab Siri 2014

Tilsynsrapport - Tyra E 2014

Tilsynsrapport - Tyra W 2014

Tilsynsrapporter for tilsyn gennemført i 2013

Tilsynsrapport - Siri 2013

Tilsynsrapport - GSF Monarch 2013

Tilsynsrapport - Dan 2013

Tilsynsrapport - Mærsk Resolute 2013

Tilsynsrapport - Syd Arne 2013

Tilsynsrapport - Mærsk Resolve 2013

Tilsynsrapporter for tilsyn gennemført i 2012

Tilsynsrapport - Dan produktionsenhed 2012

Tilsynsrapport - Halfdan B 2012

Tilsynsrapport - Siri 2012

Tilsynsrapport - Skjold 2012

Tilsynsrapport - Syd Arne 2012

Tilsynsrapport - ENSCO 71 2012

Tilsynsrapporter for tilsyn gennemført i 2011

Tilsynsrapport - Energy Endeavour 2011

Tilsynsrapport - Syd Arne 2011

Tilsynsrapport - Harald 2011

Tilsynsrapport - Halfdan A 2011

Tilsynsrapport - Tyra E 2011

Tilsynsrapport - Mærsk Resolve 2011

Tilsynsrapport - SIRI 2011