Statusredegørelser for offshore operatørernes miljøindsats

Effekten af den danske offshoreindsats bliver løbende fulgt og samlet i statusrapporter. Miljøministeren fremsender disse statusrapporter til folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Statusrapport for den danske offshorehandlingsplan  

Den statusrapport, som er baseret på data til udgangen af 2009, viser at handlingsplanerne har haft en betydelig forbedrende effekt på en række af de forhold, der ellers ville have forurenet Nordsøen.

De forhold hvor man har kunnet se den største effekt af handlingsplanerne, når man sammenligner situationen før og efter 2005, er følgende:

 • Kemikalier
  Fortsat stop for udledning af sorte kemikalier
  Stop for udledning af 99,7 % af røde kemikalier.
 • Olieudledning
  Reduceret koncentration af udledt olie i produktionsvand
  Reduceret udledning af mængden af olie
 • Miljøledelse og miljørapportering
  Alle operatører offentliggør nu årligt en miljørapport
 • Link til miljørapport fra Hess


Sammenligning af miljøindsats med de andre Nordsø-lande
I statusrapporten er Danmarks placering i forhold til de øvrige Nordsø-lande opstillet i forhold til 16 indikatorer for den miljømæssige udvikling på offshore området.

Danmarks placering er generelt god, omend Danmarks placering er blevet lidt dårligere sammenlignet med tidligere år. Det skyldes især udviklingen i 2008 for emissionen af luftforureningskomponenterne VOC og CH4.

Der er stadig især forbedringsmuligheder på to områder i forhold til Nordsø-landenes gennemsnit:

 • Udledning af olie med produktionsvand
 • Emission af luftforureningskomponenterne NOx, VOC, CH4 og CO2.


Det første punkt er der med offshorehandlingsplanen for 2008-2010 sat specielt fokus på.