Offshore miljøhandlingsplaner

Handlingsplanerne for offshore skal beskytte miljøet i forbindelse med olie- og gasoperatørernes aktiviteter i den danske del af Nordsøen. Miljøpåvirkningen skal holdes inden for de grænser, der er afstukket gennem den internationale og nationale regulering.

Handlingsplaner skal sikre god miljøbeskyttelse  

Handlingsplanerne for offshore skal beskytte miljøet i forbindelse med olie- og gasoperatørernes aktiviteter i den danske del af Nordsøen. Miljøpåvirkningen skal holdes inden for de grænser, der er afstukket gennem den internationale og nationale regulering.

Danmark er en af de små producenter i Nordsøen, men holder sin andel nogenlunde konstant på 5 % af den samlede produktion. Se Nordsølandenes produktion af olie og gas i Nordsøen .

Første offshore handlingsplan 2005

Offshore operatørerne har sammen med Miljøstyrelsen arbejdet med en handlingsplan for offshore siden 2005. I den første offshore handlingsplan var hovedvægten lagt på at reducere udledningen af de mest miljøskadelige kemikalier (de "sorte" kemikalier), samt på at få en årlig miljørapportering fra de danske olie/gas operatører. Læs den første offshore handlingsplan 2005

Sorte, røde, gule og grønne kemikalier

Der er indført et særligt system for offshorekemikalier der sikrer, at alle kemikalier registreres og inden de tages i brug vurderes efter hvor stor risiko de udgør for miljøet.

I systemet indgår, at de mest skadelige skal forsøges udskiftet med mindre skadelige. Kemikaliernes skadelighed for miljøet er angivet på en farveskala fra sort til grøn.
Oversigt over sorte, røde, gule og grønne kemikalier til olie- og gasproduktion


Hvad bruges offshorekemikalier til?

Offshore kemikalier bruges til mange forskellige formål: smøring, beskyttelse mod korrosion, cementering af brønde, til at fjerne belægninger i rørene, til at adskille vand og olie osv.

Størsteparten (ca. 80 %) bruges i forbindelse med efterforskningsboringer efter nye olie/gas-felter. Resten bruges i forbindelse med produktionen de steder, hvor der er fundet olie eller gas.

I 2009 blev der i alt i den danske del af Nordsøen brugt ca. 74.000 tons offshore kemikalier. En del endte i undergrunden og en del blev ført i land til videre behandling (genanvendelse eller bortskaffelse). De resterende ca. 30.000 tons blev udledt til havet.

Heraf var 1,4 tons røde, knap 5.000 tons gule og 25.000 tons grønne.

Offshore handlingsplan 2008-10

Offshore handlingsplanen for 2008-10 bygger ovenpå de tidligere handlingsplaner. I denne handlingsplan er der et særligt fokus på at reducere olieudledningen fra produktionsvand. Læs offshore handlingsplan 2008-10 nye mål

Effekten af handlingsplaner beskrives i statusrapporter , som miljøministeren årligt sender til folketingets miljø- og planlægningsudvalg.