OSPAR - internationalt samarbejde for at beskytte havmiljøet

OSPAR (Oslo-Paris) arbejder for at beskytte havet og den marine biodiversitet. Rammerne for OSPARs arbejde fastlægges gennem en række anbefalinger og juridisk bindende beslutninger.

Danmark deltager i OSPAR-samarbejdet i Oil Industry Committee (OIC), der bl.a. arbejder med retningslinjer og opstiller grænseværdier for udledning fra offshore olie/gas-industrien.

Hvad er OSPAR ?
OSPAR - Oslo-Paris havmiljøkonventionen for Nordsøatlanten inklusiv Nordsøen. Omfatter landene: Danmark, Nederlandene, Norge, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Irland, Island, Spanien. De fire førstnævnte lande dækker tæt på 100 % af den samlede produktion af olie og gas i OSPAR. Se oversigt over de fire landes produktionsandel .

Danmark implementerer relevante OSPAR anbefalinger og beslutninger gennem nationale initiativer og lovgivning, såsom vand- og naturplaner, samt havstrategier.

Hvilket område dækker OSPAR konventionen
OSPAR konventionen beskytter det marine miljø i det Nordøstlige Atlanterhav. Konventionens område omfatter Atlanterhavet og det Arktiske hav fra Gibraltar i syd til Nordpolen og havet øst for Grønland  til Kattegat i Øst.

Det er et stort område, der både omfatter nationale havområder med en tæt koncentration af menneskelig aktivitet og store havområder uden for national jurisdiktion, det vil sige i internationalt farvand.