Spørgsmål og svar om olieudivinding

Miljøstyrelsen regulerer de udledninger af forurenende stoffer, der sker forbindelse med olieudvinding og -efterforskning i Nordsøen.

Det drejer sig først om fremmest om olie- og kemikalieudslip til havet og udslip af gasarter til luften. Miljøstyrelsen fører endvidere tilsyn med offshore aktiviteterne ved besøg på produktions- og boreplatformene i Nordsøen. Læs her de ofte stillede spørgsmål om olie- og gasproduktion i Nordsøen.