Olie- og gasproduktion i Nordsøen - oversigt over miljøindsatsen

Den danske produktion af olie og gas er vigtig for den danske økonomi og energiforsyning. Men det er afgørende for beskyttelsen af det marine miljø og luftkvaliteten, at produktionen sker med de mindst mulige miljøpåvirkninger

Offshoresikkerhedsdirektivet
EU direktiv 2013/30/EU om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 4/35/EF er gennemført i havmiljøloven og i en række bekendtgørelser.

Handlingsplaner for offshore
Handlingsplanerne for offshore er en frivillig aftale mellem miljøministeren og operatørerne. Planerne er blevet udarbejdet siden 2005

Statusredegørelser om offshoreindustriens miljøpræstation
Miljøstyrelsen udarbejder løbende statusredegørelser for opfyldelsen af offshore handlingsplanerne.

Beredskabsplaner ved olieudslip
Olieoperatørerne har ansvaret for at udarbejde beredskabsplaner, der kan håndtere eventuelle uheld med olieudslip.

Internationalt samarbejde om havmiljøet
OSPAR (Oslo-Paris) havkonventionen beskytter det marine miljø i det Nordøstlige Atlanterhav. OSPAR omfatter Danmark, Norge, Storbritannien, Nederlandene og en række andre lande

Tilsyn med olie- og gasudvinding
Miljøstyrelsen fører miljøtilsyn med olie- og gasindvinding i Nordsøen. Tilsynet sker ved både varslede og uvarslede tilsynsbesøg.

Offshore udledningstilladelser
Miljøstyrelsens generelle tilladelser til offshore operatører til anvendelse og bortskaffelse af stoffer og materialer.

Spørgsmål og svar om olie- og gasproduktion i Nordsøen
Læs de ofte stillede spørgsmål og olie- og gasproduktion i Nordsøen.

Rapportering til EU-Kommisionen
Arbejdstilsynet har sammen med Miljøstyrelsen udarbejdet en årlig rapport til EU-Kommissionen med oplysninger om indikatorer for større farer – i henhold til offshoresikkerhedsdirektivet (direktiv 2013/30/EU).

Se den årlige rapport fra 2016

Se den årlige rapport fra 2017 

Se den årlige rapport fra 2018

Se den årlige rapport fra 2019