Virk.som januar 2015

12-01-2015

Nyhedsbrevet virk.som orienterer kommunale medarbejdere, der arbejder med miljøgodkendelser og tilsyn, om Miljøstyrelsens aktiviteter.

Download nyhedsbrevet som pdf eller læs det nedenfor.

N y ansøgningsrunde i G røn O mstillingsfond

Gennem Grøn Omstillingsfond kan virksomheder søge om tilskud til forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter og serviceydelser. Fonden støtter virksomheder, organisationer og partnerskaber, der ønsker at søge om tilskud til projekter inden for ét eller flere af følgende temaer:

  • Produktinnovation og re-design af virksomhedernes produkter
  • Udvikling af nye forretningsmodeller
  • Fremme af bæredygtige materialer i produktdesign
  • Bæredygtig omstilling i mode- og tekstilbranchen
  • Mindre spild af fødevarer
  • Bæredygtige biobaserede produkter baseret på non-food biomasse

I 2013 og 2014 fik ca. en fjerdedel af de projekter, der ansøgte, tilskud

Ansøgningsfristen er mandag d. 9. marts 2015 kl. 12.00.

Læs mere om, hvordan man søger på Fondens hjemmeside.

T ips til hurtig navigering i godkendelsesvejledningen

Nedenfor kan du se 3 tips til at få endnu mere glæde af godkendelsesvejledningen

1. Genfind afsnit
Hvis du vil hurtigt kunne genfinde et afsnit i den digitale godkendelsesvejledning, skal du holde øje med afsnittets nummer til venstre for overskriften. Har du styr på dette, kan du hurtigt finde frem til afsnittet igen via indholdsfortegnelsen. Indholdsfortegnelsen finder du ved et klik på menuen ”Indhold” til venstre i øverste bjælke. Indholdsfortegnelsen indeholder oversigt over alle afsnit med aktive link, der fører dig direkte over til det ønskede afsnit.

2. Overblik over emner
Ønsker du hurtigt overblik under emnerne i f.eks. menuen ”Opslag”, kan du med det samme se alle undergrupperne ved et enkelt klik på den lille trekant til højre for ”Opslag”.

3. Søgefunktioner
Godkendelsesvejledningen har desuden en søgefunktion i øverste, højre hjørne, som også hjælper dig med at finde rundt i vejledningen. Søgefunktionen er desværre ikke helt stabil. Du kan også søge i vejledningen via Google, hvor du i søgefeltet skriver søgeordet samt site:miljogodkendelsesvejledningen.dk . På den måde får du en liste via google, som udpeger de relevante afsnit i godkendelsesvejledningen. Du kan f.eks. prøve at google ordene tidsplan site:miljogodkendelsesvejledningen.dk

Billedet viser, hvor du i godkendelsesvejledningen finder menuerne ”Indhold”, ”Opslag” samt søgefeltet. Se  godkendelsesvejledningen.

Billede jan 2015_1.jpg

  

H usk at afslutte de grønne regnskaber

Selvom de grønne regnskaber bliver afskaffet i løbet af 2015, er det meget vigtigt, at de sidste regnskaber bliver indberettet. Bl.a. mangler flere virksomheder at afslutte deres allerede udarbejdede grønne regnskab.

Har I ingen bemærkninger til den udtalelse, myndigheden har udarbejdet, kan I let færdiggøre indberetningen af det grønne regnskab. Dette gøres ved først at logge ind på www.virk.dk , finde regnskabet frem og dernæst trykke på ”Afslut”-knappen på trinnet ”Accepter udtalelse”, som er det sidste trin. Herefter er indberetningen afsluttet, og regnskabet fremsendes automatisk til Miljøstyrelsen og offentliggøres på www.miljøoplysninger.dk . Hvis I er i tvivl om, I har afsluttet virksomhedens grønne regnskaber, kan I tjekke på www.miljøoplysninger.dk.

Husk også at få indberettet det grønne regnskab for 2014, som stadig skal indberettes selvom de grønne regnskaber afskaffes!

Flere oplysninger kan fås hos Tanya Kleisborg, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 44 41,

R evideret dambrugsbekendtgørelse i høring

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til en ny dambrugsbekendtgørelse i høring (Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug). Der er foretaget en række justeringer af den gældende bekendtgørelse på baggrund af bl.a ny viden fra forskere og praktiske erfaringer fra kommuner og dambrug. De overordnede formål med bekendtgørelsen er dog fortsat at skabe incitament til en øget produktion og en reduceret miljøbelastning. Der henvises i øvrigt til høringsbrevet.

Læs udkastet til bekendtgørelsen på høringsportalen . Høringsfristen udløber den 2. marts 2015. Herefter bliver høringssvar offentliggjort på høringsportalen.

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til:
Thomas Bjerre Larsen, (tekniske spørgsmål) eller
Antoinette Andersen, (juridiske spørgsmål)

I nformationsmateriale om tilsynsregler til virksomheder

Kommunerne har ofte efterlyst informationsmateriale om tilsynsreglerne, som de kan udlevere til virksomheder og husdyrbrug ved miljøtilsyn. Miljøstyrelsen har netop igangsat et projekt, der skal udvikle bl.a. en folder, som tilsynsmedarbejderne kan medbringe på tilsyn.

Materialet giver svar på de spørgsmål, som virksomheder og husdyrbrug ofte stiller. Det kan eksempelvis være om tilsynsmodellen, tilsynstyper, tilsynsfrekvenser og tilsynsplan, risikoscoring og om rettigheder og pligter for virksomhederne og husdyrbrugene. Materialet forventes klar formentligt inden sommeren 2015.

K oordinationsgruppe for tilsynskampagner

Kommunerne og Miljøstyrelsen nedsatte i december 2014 en koordinationsgruppe for tilsynskampagner. Gruppen består af repræsentanter fra forskellige kommuner, KL, samt Miljøstyrelsen. Gruppens mål er at understøtte kommunernes arbejde med tilsynskampagner ved at lade kommuner høste indsamlede erfaringer, der bliver gjort rundt om i landet.

Gruppen vil samle eksempler fra udførte tilsynskampagner, og lægge materialet på Miljøstyrelsens hjemmeside - til inspiration for alle kommuner. Alle kommuner vil i løbet af 1. kvartal af 2015 blive opfordret til at sende eksempler på tilsynskampagnemateriale til gruppen, således at gruppen kan påbegynde arbejdet med at videreformidle materialet.

Vil du vide mere kan du kontakte Berith Nielsen, Miljøstyrelsen, tlf. 71 54 40 17,