Vejledning om miljøkrav til store olieoplag

Nu kan den endelige udgave af vejledningen Miljøkrav til store olielagre - Oplag af olieprodukter findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Olietank Nu kan den endelige udgave af vejledningen Miljøkrav til store olielagre - Oplag af olieprodukter findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Med vejledningen gives der anbefalinger til krav til såvel eksisterende som nye olieoplag i forbindelse med miljøgodkendelser, samt der stilles forslag til egenkontrolforanstaltninger.

Se vejledningen her

Vejledningen var i ekstern høring sidste sommer. Den eksterne høring resulterede i 15 høringssvar med mere end 250 kommentarer af fortrinsvis teknisk karakter. Generelt bliver der udtrykt tilfredshed med vejledningen, som vil forbedre grundlaget for såvel myndighedernes som virksomhedernes arbejde med at miljøsikre de store olieoplag. Kommenteringen har givet anledning til en præcisering af gennemgående principper samt brugen af enkelte sikkerhedsforanstaltninger, samlet i et Høringsnotat .

Vejledningen afslutter en længerevarende proces med deltagelse af parter fra både brancheog myndighedssiden, som samlet set har bidraget til kvalitetssikringen af dokumentet.