Opfølgning på tilbagemeldinger på godkendelser af dambrug

Den 7. juni 2011 sendte Miljøstyrelsen, som opfordring fra Miljøminister Karen Ellemann, en anmodning ud til kommunerne med dambrug, angående halvårlige tilbagemeldinger.

Dambrug Den 7. juni 2011 sendte Miljøstyrelsen, som opfordring fra Miljøminister Karen Ellemann, en anmodning ud til kommunerne med dambrug, angående halvårlige tilbagemeldinger.

Styrelsen ønskede at vide, hvor langt kommunerne er i processen med behandling af ansøgninger om miljøgodkendelser af dambrug. På baggrund af indrapporteringerne, kan det konstateres, at stadig 99 dambrug er uden miljøgodkendelse.

Den næste halvårlige tilbagemelding vil ske i starten af 2012.

Læs mere her