Mere enkle miljøregler for autoværksteder

Klare og forståelige regler og miljøkrav vil i fremtiden spare landets autoværksteder for noget besvær og tidsforbrug.

Autoværksted Klare og forståelige regler og miljøkrav vil fremover spare landets autoværksteder for noget besvær og tidsforbrug.

Det skete, da Bekendtgørelsen om miljøkrav til autoværksteder blev ændret fra 1. juli i år. Med ændringen er det lettere for autoværkstederne at forstå og efterleve miljøkravene.

Før skulle autoværkstederne føre en driftsjournal med detaljerede oplysninger. Fra 1. juli skal branchen i stedet leve op til mere enkle dokumentationskrav, der ikke er ligeså tidskrævende. Derudover er der fjernet krav og regler, der i dag er reguleret i anden lovgivning. Sproget i bekendtgørelsen er blevet mere enkelt og forståeligt.

Du kan læse den nye bekendtgørelse her

Den nye bekendtgørelse ophæver den gamle autoværkstedsbekendtgørelse nr. 922 af 5. december 1997.

Der er konstateret forhold der ønskes rettet i bekendtgørelsen, og der er således en rettelse på vej, til effektuering før jul.