Første BREF'er under ny IED på vej

Konturerne af BREF-dokumenter med BAT-konklusioner, som skal implementere det nye IEdirektiv i praksis, begynder at tegne sig.

Konturerne af BREF-dokumenter med BAT-konklusioner, som skal implementere det nye IEdirektiv i praksis, begynder at tegne sig.

Final draft med BAT-konklusioner for Glasindustriens BREF og Jern og Ståls BREF forligger nu. De to BREF-dokumenter forventes offentliggjort primo 2012.

Berørte virksomheder skal have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår inden 4 år.

Læs mere om BREF og BAT på Miljøstyrelsen hjemmeside