Ny vejledning om oplagring af olie på vej

Vejledning om 'Miljøkrav til olieoplag' har netop været i høring. Vejledningen indeholder anbefalinger til miljøkrav til oplag af olieprodukter, og er tænkt som inspiration for både myndigheder og virksomheder ved udformningen af vilkår for store olieoplag.

Olie Vejledning om ' Miljøkrav til olieoplag ' har netop været i høring. Vejledningen indeholder anbefalinger til miljøkrav til oplag af olieprodukter, og er tænkt som inspiration for både myndigheder og virksomheder ved udformningen af vilkår for store olieoplag.

Udgivelsen af vejledningen er sidste skridt i implementeringen af det forenklede godkendelsessystem, som skal lette miljømyndighedernes sagsbehandling og sikre ens krav for en række bilag 2-virksomheder.

Grunden til, at olieoplags-vejledningen er endt som en vejledning og ikke et bindende branchebilag skyldes, at risikoen ved anlæggene ikke blot afhænger af udformningen, produktet i tankene og virksomhedens driftsprocedurer, men også af de nærliggende omgivelser. Forskelle i sårbarhed i det omgivende miljø og i spredningsveje betyder, at hændelser med spild af produkt er specifikke for det enkelte anlæg.

Vejledningen er kronen på værket i en længerevarende proces med deltagelse af flere parter fra både branche og myndigheder, som alle har bidraget med en konstruktiv og værdifuld kritik. Dette har skullet sikre, at anbefalinger og beskrivelser af forholdene omkring olieoplagene er fagligt velfunderede og nuanceret beskrevet.

Kontaktperson for vejledningen er Marina Snowman,